jueves, 6 de enero de 2011

Kassia – Byzantine Hymns (2009)

Fuente: http://www.avaxhome.ws/music/classical/kassia_byzantine_hymns.html
Enlace: http://rapidshare.com/#!download|809tl2|420391410|kabysa.rar|246518

Tracks:

01. Doxazomen sou Christe - We Praise, Oh Christ [0:01:40.27]
02. Ek rizes agathes - from a Good Root [0:01:27.49]
03. Apostate Tyranno - The Apostate Tyrant [0:02:45.15]
04. Pharisaion - The Pharisee [0:02:23.31]
05. O Vasilevs tis doxis Christos - Christ, the King of Glory [0:02:56.09]
06. I Edessa - Edessa [0:04:18.36]
07. Tin pentachordon lyran - The Five-stringed Lute [0:03:22.56]
08. Igapisas Theophore - O God-bearing father, You Cherished [0:03:12.66]
09. Yper tin ton Hellenon - Above the Greeks [0:01:31.35]
10. Peripesousa gyne - The Fallen Woman [0:03:49.60]
11. Pelagia - Pelagia [0:01:40.66]
12. Tou stavrou sou e dynamis - The Power of Your Cross [0:02:28.12]
13. Olvon li pousa patrikon - Leaving the Wealth of her Family [0:01:40.59]
14. Petron ke Pavlon - Peter and Paul [0:03:01.38]
15. Isaiou nin tou prophetou - Now Isaiah the Prophet [0:03:12.56]
16. E ton leipsanon sou thike - The Tomb of Your Remains [0:02:25.58]
17. Avgoustou monarchesantos - Augustus, the Monarch [0:01:49.72]
18. Christina martys - Christina, the Martyr [0:01:19.00]

Performers:

The Ensemble VocaMe are:

Sigrid Hausen – mezzo-soprano
Natalia Lincoln – alto
Sabine Lutzenberger – soprano
Sarah M. Newman – soprano
Elisabeth Pawelke – mezzo-soprano
Gerlinde Samann – soprano

Johann Bengen – santur

No hay comentarios:

Publicar un comentario